Search

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация съгласно чл. 13 от Кодекса за защита на личните данни

Съгласно член 13 от Кодекса за защита на личните данни по Законодателно постановление 196/2003, Ви предоставяме следната информация.

Ние от „Булг Козметикс“ вярваме, че поверителността на посетителите ни е изключително важна. Този документ описва подробно видовете лична информация, събрана и записана от нашия сайт и как се използва.

РЕГИСТРАЦИОННИ ФАЙЛОВЕ (ЛОГ-ФАЙЛОВЕ)

Подобно на много други интернет сайтове, нашият използва регистрационни файлове. Тези файлове просто регистрират посетителите на сайта – обикновено стандартна процедура на хостинг компаниите и на услугите за анализ на хостинга.

Информацията, съдържаща се в регистрационните файлове, включва адреси за интернет протокол (IP), вида на браузъра, доставчика на интернет услуги (ISP), информация като дата и час, референтите страници, изходни и входни страници или брой кликвания.

Тази информация се използва за анализ на тенденции, администриране на сайта, проследяване на движението на потребителите на сайта и събиране на демографска информация. IP адресите и другите сведения не са свързани с личните данни, които могат да бъдат идентифицирани, затова всички данни се събират в абсолютно анонимна форма.

ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ

Данните могат да бъдат събрани за една или повече от следните цели:

 • осигуряване на достъп до ограничени зони на портала и свързани с него портали/сайтове и за изпращане на съобщения, включително на такива от търговски характер, новини, актуализации относно инициативите на този сайт и на дъщерните и/или свързани дружества и/или спонсори.
 • възможно прехвърляне на горепосочените данни на трети страни, винаги насочено към създаването на маркетингови кампании по имейл и към изпращането на търговски съобщения.
 • изпълнение на задълженията, предвидени от закони или подзаконови актове;
 • управление на контакти;

НАЧИН НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ

Данните ще бъдат обработвани по следните начини:

 • еднократно събиране на данни в конкретна база данни;
 • запис и обработване на хартиен и/или магнитен носител;
 • организиране на архивите в предимно автоматизирана форма, съгласно Техническия регламент за минимални мерки за сигурност, Приложение Б към Кодекса за защита на личните данни.

ЗАДЪЛЖИТЕЛEН ХАРАКТЕР НА ОБРАБОТВАНЕТО

Всички изисквани данни са задължителни.

ПРАВА НА ЛИЦЕТО

Съгласно чл. 7 (Право на достъп до лични данните и други права) от Кодекса за защита на личните данни, Ви уведомяваме, че правата Ви по отношение на обработката на данните са:

 • да знаете чрез безплатен достъп за съществуването на обработката на данни, която може да Ви засяга;
 • да бъдете информирани за естеството и целта на обработката
 • да получите незабавно от администратора на лични данни:
  • потвърждение за съществуването или не на лични данни, касаещи Вас, дори ако все още не са регистрирани, и съобщаване в разбираема форма на същите данни и на техния произход, както и логиката и целите, на които се основава обработката; искането може да бъде подновено, освен ако няма основателни причини, след не по-малко от деветдесет дни;
  • изтриването, превръщането в анонимна форма или блокирането на данни, обработени в нарушение на закона, включително на тези, които не е необходимо да се съхраняват за целите, за които данните са събрани или обработени впоследствие;
  • актуализиране, коригиране или, ако желаете, допълване на съществуващите данни;
  • да възразите изцяло или частично по законни причини срещу обработването на личните данни, отнасящи се до Вас, дори ако са свързани с целта на събирането;

Посочваме, че администраторът на лични данни за всички правни цели е:

 • „Булг Козметикс“
 • SТърговски офис – Италия: тел. (+39) 08118087921
 • Адрес на управление – България: тел. (+359) 87 6140785
 • Производствена база – Бразилия: Сао Пауло – тел. (+55) 1940421274
 • имейл: info@bulg-cosmetics.com

За упражняване на правата, предвидени в чл. 7 от Кодекса за защита на личните данни или за изтриване на данните Ви от архива, е достатъчно да се свържете с нас чрез един от предоставените канали.

Всички данни са защитени чрез използването на антивирусна защита, защитна стена и защита с парола.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА

Вярваме, че е важно да се осигури допълнителна защита за децата онлайн. Ние насърчаваме родителите и настойниците да прекарват времето си онлайн с децата си, за да наблюдават, да участват и/или да следят и да насочват онлайн дейността ми. Ние не събираме лични данни от непълнолетни лица. Ако родител или настойник вярва, че нашият сайт притежава лична информация за дете в своята база данни, моля, свържете се с нас незабавно (като използвате предоставения имейл) и ние ще направим всичко възможно, за да премахнем тази информация възможно най-бързо.

Тази политика за защита на личните данни се отнася само до нашите онлайн дейности и е валидна за посетителите на нашия интернет сайт и по отношение на информацията, която е споделена и/или събрана. Тази политика не се прилага към информация, събрана офлайн или чрез канали, различни от този интернет сайт.

СЪГЛАСИЕ

Като използвате нашия интернет сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за защита на личните данни и приемате нейните условия. Ако желаете повече информация или имате някакви въпроси относно политиката ни за защита на личните данни, не се колебайте да се свържете с нас.

You don't have permission to register